Voor sommige woorden moet je niet al te lang willen zoeken naar een goede Nederlandse vertaling. Wat mij betreft is commitment daar één van. Een populair woord dat we graag gebruiken binnen de sport maar ook in het bedrijfsleven. Met name als het gaat om personeel.

Miskleun

We willen allemaal dat onze medewerkers ‘ondernemend’ zijn en vooral gecommitteerd naar de eigen organisatie, als ware het hun eigen onderneming. Commitment en recruitment gaan echter niet heel goed samen. Wat mij betreft zelfs een enorme miskleun. Sinds mensenheugenis werkt 80% van het bedrijfsleven op ‘no cure, no pay’– basis op het moment dat ze besluiten om recruitment uit te besteden aan één of – veel vaker – meerdere bureaus.

Uiteenlopende belangen

Men hoopt op deze manier zonder al te veel risico de krenten uit de pap aan tafel te krijgen. En als die ene ‘krent’ er dan tussen zit, zijn ze eventueel bereid om hier (flink) voor te betalen. Aan de andere kant hebben we de bureaus die uit alle macht zo veel mogelijk cv’s naar binnen proberen te schuiven, in de hoop dat die ene ‘krent’ er tussen zit. Uiteraard mag dit niet te veel tijd en energie kosten, want er zijn nog veel meer vakken te vullen en hoe meer kandidaten je introduceert op zo veel mogelijk verschillende functies, des te groter je kans op je bonus. En de directeur maar klagen dat ie zo weinig goede mensen spreekt. “We hebben toch een paar bureaus in de arm genomen?!” Over verschillende belangen gesproken.

shutterstock_261472691Persoonlijk begrijp ik niet veel van bovenstaande. Vooral niet omdat inmiddels toch wel duidelijk is dat deze manier van werken totaal inefficiënt is, voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer(s).

Terug naar commitment

Als externe recruitment partijen succesvol willen zijn voor hun opdrachtgevers, dan wordt het tijd dat deze partijen gaan investeren in de relatie met de opdrachtgever. Het gaat om oprecht werken vanuit hetzelfde belang; de juiste persoon op de juiste plek en (kosten) efficiënt te werk gaan. Succes creëren tegen een lage ‘cost per hire’ en verantwoordelijkheid dragen voor het resultaat.

It takes two to tango

Tegelijkertijd wordt het tijd dat opdrachtgevers zich beseffen dat er geïnvesteerd moet worden in een relatie met de leverancier omdat alleen zo de beste resultaten voor wat betreft goed personeel behaald kunnen worden. Dus niet alleen tijd en energie, maar ook in de vorm van een aanbetaling of een terugkerende maandelijkse fee.

Mattijs Vermunt

Contact

Sennasearch Recruitment
Schapenkamp 2
1211 PA Hilversum

WhatsApp 06-10718432