First Consulting is een snelgroeiende no-nonsense organisatie met een passie voor operationele processen met opdrachtgevers als energie- en telecombedrijven. Doordat First Consulting snel groeit heeft de organisatie behoefte aan getalenteerde consultancy professionals.

In 2014 werkten First Consulting en Sennasearch samen voor het werven van kandidaten. De toenmalige werkwijze, op basis was van ‘No Cure No Pay’, resulteerde echter niet in het gewenste resultaat. Van de 10 potentiële kandidaten die Sennasearch voorstelde, werden 4 uitgenodigd voor de volgende ronde. Slechts 1 kandidaat werd toen aangenomen.

Nieuwe werkwijze, beproefde methode

Op basis van deze ervaring heeft Mattijs Vermunt, Founder van Sennasearch, ervoor gezorgd dat zich een nieuwe, inmiddels beproefde methode van samenwerking ontwikkelde, die niet alleen innovatief maar ook kwalitatief, kosten efficiënt en duurzaam is. Momenteel werken First Consulting en Sennasearch samen op continue, gecommitteerde basis.

Mattijs Vermunt: “Het uitwisselen van informatie en het delen van kennis en ons netwerk zijn de belangrijkste aspecten van onze samenwerking. Er wordt meer over de business gesproken en minder over de profielen. We werken met progress reports om de voortgang te meten en evalueren en zien de resultaten aanzienlijk stijgen.”

Belangrijke resultaten

• een lagere cost per hire
• lagere time to hire
• binding toekomstige potentiële kandidaten door talent pool
• 95% match op de voorgestelde profielen
• efficiënter sourcing proces
• effectieve arbeidscommunicatie

Alle kandidaten die Sennasearch tot op heden aangeleverd heeft zijn uitgenodigd voor het 1e gesprek bij First Consulting. Meer dan 90% is doorgestroomd naar het volgende gesprek. Op dit moment zijn er 5 man in de running om door te gaan naar de derde ronde. Ten opzichte van 2014 is de conversieratio met 150% is gestegen.

“Sennasearch vertaalt bedrijfsdoelstellingen in vooruitstrevende recruitment oplossingen. Wij zijn een partner in het succes van onze klanten. De ambitie van onze opdrachtgever is het fundament van ons handelen. Wij zien recruitment niet als de oplossing zelf maar al een middel om onze klanten te helpen succesvol te zijn en hun ambities te behalen. Wij zijn gecommitteerd aan het professionaliseren en optimaliseren van het recruitmentproces binnen bedrijven, zodat onze klanten zich kunnen focussen op de corebusiness.”

 

Bel ons voor meer informatie: 020-4288240.

First Consulting is a fast-growing, no-nonsense organisation with a passion for operational processes. Energy and telecom companies form part of their customer base. First Consulting is growing rapidly, so the organisation requires talented consultancy professionals.

First Consulting and Sennasearch worked together on the recruitment of candidates in 2014. However, the work method at that time, based on ‘No Cure No Pay’, did not result in the required outcome. Four of the 10 potential candidates introduced by Sennasearch were invited for the next round. Only one candidate was hired at the time.

New work method, proven method
Based on this experience, Mattijs Vermunt, Sennasearch’s Founder, created a new collaboration method, which has now become a proven method. It’s not only innovative, but also of high quality, cost efficient and sustainable. First Consulting and Sennasearch are currently working together on a continuous and committed basis.
Mattijs Vermunt: “Exchanging information and sharing knowledge and our network are the most important aspects of our collaboration. We talk more about the business and less about the profiles. We use progress reports to measure and assess progress and we see the results grow considerably.”

Important results
• lower cost per hire

• lower time to hire

• commitment of future potential candidates due to our talent pool

• 95% match on the proposed profiles

• more efficient sourcing process

• effective labour market communication

All candidates introduced by Sennasearch so far have been invited for a first interview by First Consulting. More than 90% have been invited for the next interview. Five people are currently in the race for the third round. Compared to 2014, the conversion ratio has increased by 150%.

“Sennasearch translates company goals into advanced recruitment solutions. We’re a partner in our customers’ success. Our customer’s ambition is the foundation of our actions. We don’t see recruitment as the solution, but as a tool to help our customers be successful and achieve their ambitions. We’re committed to professionalising and optimising the recruitment process within companies, leaving room for our customers to focus on their core business.”
 
Call us for more information: +31204288240.

Contact

Sennasearch Recruitment
Schapenkamp 2
1211 PA Hilversum

WhatsApp 06-10718432